rsz logo dedauw met tekst125op50              
           
BEHANDELINGSCENTRUM VOOR KINDEREN/JONGEREN MET AUTISME EN/OF PSYCHOTISCHE KWETSBAARHEID

 

Functieomschrijving

De Dauw vzw is een kleinschalig residentieel behandelingscentrum (revalidatiecentrum met internaat) voor kinderen en jongeren met autisme en/of psychotische kwetsbaarheid.

Als leefgroepsbegeleider of paramedicus werk je in een multidisciplinair team.

Je staat in voor de begeleiding van 6 kinderen / jongeren in een leefgroep en hun direct netwerk.

Dit houdt zowel het organiseren van therapeutische ateliers in (individueel of in kleine groepjes), als de leefgroepsbegeleiding mee verzorgen.

We werken aan re-integratie naar school of thuis.

Je helpt mee om een ontwikkelingsbevorderend en een therapeutisch klimaat te creëren dat gericht is op generalisatie van vaardigheden.

Profiel

Competentieprofiel:

- Interesse en (liefst) ervaring in het werken met kinderen/ jongeren met ASS, en comorbide diagnoses zoals ADHD, hechtingsstoornissen, …. en de aanwezigheid van gedragsproblemen zowel individueel als in groep.

- Zelfstandig én in multidisciplinair team kunnen werken.

- Gericht kunnen observeren, zowel mondeling als schriftelijk rapporteren en actief deelnemen aan het teamoverleg.

- Handelen volgens de algemeen gemaakte afspraken (behandelingsafspraken omtrent de kinderen in het bijzonder, de zorgnoden van de doelgroep en van elke kind afzonderlijk, de opgestelde richtlijnen en procedures, de veiligheidsvoorschriften en voorzieningen van de voorziening, in staat zijn om met vertrouwelijke info om te gaan en ethisch te handelen,…)

- Flexibiliteit (zowel in je denken als handelen als in je weekrooster).

- Goed organisatievermogen.

- Bereidheid jezelf kritisch te bevragen.

- Rekening kunnen houden met de bredere context van het kind.

 

 

 

Jobgerelateerde competenties

 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Specifieke doelgroep: Psychologische moeilijkheden
 • Specifieke doelgroep: Lerenden met gedragsmoeilijkheden
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Omgaan met stress
 • Plannen (= ordenen)
 • Leervermogen hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod

Wij bieden:

- Loon barema bachelor (nuttige ervaring kan meegenomen worden)

- Werken in een team met elke week vast teamoverleg, op regelmatige basis supervisie ; toffe collega's!

- Een uitdagende en boeiende doelgroep

- Vaste groep van max. 6 kinderen/ jongeren in de leefgroep; werken in vast team

- Zowel leefgroepswerk als therapeutische ateliers aanbieden

- Een vast uurrooster (met ochtenden, dagwerk en avonden, geen zaterdag- of weekendwerk, vaste vakantieperiodes)

- Een aangename groene werkomgeving

- Autonomie

 

Plaats tewerkstelling

DE DAUW
MOREGEMPLEIN 3 9790 WORTEGEM-PETEGEM
 

Vereiste studies

 • Prof. bach.: Studiegebied Gezondheidszorg
 • gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

 • Minstens 2 jaar ervaring

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 3 dagen
 • Volcontinu systeem

Plaats tewerkstelling

 • MOREGEMPLEIN 3 9790 WORTEGEM-PETEGEM

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Contact: Mevr. Effy Vanspranghe

Solliciteren met een CV (mét foto) en een motivatiebrief.

Meer info telefonisch via 055 / 30 26 12 (Effy Vanspranghe)

 

Sollicitaties tot 9/10/2020